Mộng thần tiên

Say giấc nồng mơ mộng chuyện thần tiên
Xô chăn gối – gã ưu phiền chạy vội
Lôi hạnh phúc từ tim ra xét hỏi
Gói vuông tròn – Đùa vào cội yêu đương
Một chút thôi – ngây ngất mộng đời thường
Vòng tay ấm – phong yêu thương ghì chặc
Ngưng tiếng lá – bọn dế sầu im bặt
Thạch Sùng cười – nghịch lúc lắc cái đuôi
Con chuyền canh – lanh lảnh giọng – sáng rồi !
Buông giấc mị – tỉnh thôi – ôi giấc mị
Lục ký ức – tra khảo từng chút xí
Mắt nhắm hờ lùi sâu mị thần tiên
Tỉnh hay chưa ?
Bước qua khối kim tiền ?
Đời là mộng –
Hiện tiền là duyên kiếp !

(Visited 27 times, 1 visits today)