Làm công Nhân phải biết tự đấu tranh

Cũng như những phạm trù tương tác khác, đấu tranh có chủ quan và khách quan, có tích cực và tiêu cực. Đó là hai chiều tương tác qua lại, trong quan hệ, của tự nhiên và xã hội. Ở đây, tôi đề cập tới đấu tranh chủ quan, đến từ người công nhân trước.

Để đi vào đúng chủ đề, chúng ta đi tới giải đáp một câu hỏi; Người công nhân có gì để đấu tranh?
Mỗi câu trả lời là một vấn đề cụ thể được đề cập tới, để tìm ra chân lý. Và có lẽ câu trả lời quan trọng nhất, chung nhất với toàn bộ giai cấp công nhân đấy là:
Một công việc đàng hoàng tử tế với chế độ đãi ngộ và đồng lương xứng đáng.
Để có được điều này, người công nhân phải bắt đầu từ đấu tranh chủ quan. Đó là cả một quá trình vận động tự đấu tranh.

Người công nhân phải không ngừng học hỏi, sáng tạo
Người công nhân phải không ngừng học hỏi, sáng tạo

Đầu tiên, họ phải đấu tranh với nhận thức cuộc sống và xã hội của mình. Từ nhận thức này để mà đấu tranh với khả năng làm việc của chính mình.
Đó là những phương pháp, cách thức làm việc, đáp ứng cho năng xuất lao động, đạt về chất lượng và số lượng công việc đạt yêu cầu. Đó là một chế độ làm việc theo thời gian, với một thời gian biểu khoa học, hợp lý và điều hòa. Đó là những rèn luyện, phấn đấu, gia tăng khả năng thích nghi. Cả về tinh thần, sức khỏe và khả năng điều chỉnh.

Bên cạnh sự rèn luyện này là quá trình không ngừng học hỏi, sáng tạo, đáp ứng với những đổi thay của công việc.
Từ quá trình tự đấu tranh này, cộng với nhận thức xã hội, họ sẽ đi tới cùng đấu tranh để hợp tác. Tự nhận thức được bản thân mình trước xã hội chuyển động, để mà đi tới đấu tranh khách quan. Lựa chọn môi trường đấu tranh và đặt ra yêu cầu với chiều phản hồi.

Tinh thần hợp tác lao động của hai chiều được nhất quán, với trình độ và yêu cầu tương xứng, bằng lòng. Cũng là lúc một phương trình được cân bằng, dễ chịu hơn với áp lực đã được giải tỏa. Bằng chính khả năng thích nghi và chọn lựa của nó. Đó cũng là lúc sự cân đối của hai chiều được đem ra tương tác với đa chiều từ cuộc sống và tác nghiệp. Đấu tranh công đoàn.

(Visited 17 times, 1 visits today)